Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60170

Đã lựa chọn hệ thống của S. S. Rener (1993, 2001) để sắp xếp các taxon thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam. Hệ thống có cơ sở khoa học và hợp lí để sắp xếp các taxon thuộc tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua ở Việt Nam. Tông Mua ở Việt Nam được ghi nhận gồm 2 chi với 18 loài, 1 phân loài và 2 thứ được ghi nhận (ngoài ra, còn có 6 tên loài còn nghi ngờ do thiếu dẫn liệu gồm: Melastoma setigerum, M. klossii, Osbeckia nutans, O. zeylanica, O. cupularis và O. truncata). Trong đó, công bố một tổ hợp tên mới cho 1 thứ (Melastoma sanguineum Sims. var. gaudichaudianum (Naudin) K.V. Quyet et D.T. Xuyen); khẳng định sự có mặt của 1 loài là: M. bauchei (mà K. Meyer (2001) còn nghi ngờ); cập nhật và chỉnh lí tên khoa học cho tông Mua (Melastomeae Bartl.) và 4 loài, 1 phân loài gồm: M. pellegrinianum, M. cyanoides, M. imbricatum, M. malabathricum ssp. normale và Osbeckia stellata; 2 loài và 1 thứ mới chỉ được ghi nhậ…

Bài đăng mới nhất

Những cơ sở để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Recent advances in experimental basic research on graphene and graphene-based nanostructures

Văn hóa Thái và xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc ở Tây Bắc

The structured controllability radius of linear delay systems

Đá carbonat

Người Chăm và tôn giáo

Phát triển năng lực giải toán số phức cho học sinh trung học phổ thông

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu 2+ , Zn 2+ ; B = Al 3+ , Cr 3+ ) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

Xác định không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận địa lý