Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Xác định không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận địa lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/960


Lãnh thổ Móng Cái có điều kiện tự nhiên đa dạng và phân hóa phức tạp, bao gồm cả lãnh thổ trên đất liền, trên biển, có cửa khẩu tạo nên tính đặc thù trong khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển một nền kinh tế tổng hợp.

Tuy nhiên, Móng Cái cũng đang đứng trước nhiều thách thức trong tiến trình phát triển, đặc biệt là tìm kiếm các giải pháp nhằm phát huy được lợi thế tiềm năng lãnh thổ, đồng thời giảm thiểu những tác động bất lợi tới môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Vấn đề này có thể được giải quyết một cách hiệu quả hơn khi dựa trên nghiên cứu tổng hợp các điều kiện địa lý, bao gồm địa lý tự nhiên (chú trọng nghiên cứu cảnh quan), địa lý kinh tế-xã hội và địa lý môi trường. Đây là những cơ sở địa lý cho xác định khung không gian phát triển kinh tế gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của thành phố Móng Cái.

Title:  Xác định không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thành phố Món…

Bài đăng mới nhất

Cơ sở của việc dạy học cho người khiếm thính bằng ngôn ngữ kí hiệu

Xác định nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn nộp vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam

3 dưỡng chất giúp trẻ phát triển tư duy, cảm xúc

Tận dụng bùn thải ao nuôi tôm để sản xuất phân bón hữu cơ

Nghiên cứu một số đặc điểm nhân trắc cơ bản của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội

Các lừa đảo trên mạng máy tính và cách phòng tránh

Những điểm mới tiến bộ về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013 và việc thực thi

Bí ẩn bức họa "Bữa tiệc cuối cùng"

A phylogeny of softshell turtles (Testudines: Trionychidae) with reference to the taxonomic status of the critically endangered, giant softshell turtle, Rafetus swinhoei

Ethanol extracts of Scutellaria baicalensisprotect against lipopolysaccharide-induced acute liver injury in mice