Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Sự dung hợp của Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33589


Giới thiệu luận văn “Sự dung hợp của Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” Tác giả: Phạm Ngọc Anh http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33589 Trong tín ngưỡng của người Việt và của một số dân tộc thiểu số khác ở trên lãnh thổ Việt Nam, việc tôn thờ nữ thần, thờ mẫu thần, thờ mẫu tam phủ tứ phủ là hiện tượng khá phổ biến và có nguồn gốc lịch sử và xã hội sâu xa. Tuy tất cả đều là sự tôn sùng thần linh nữ tính, nhưng giữa thờ nữ thần, mẫu thần, mẫu tam phủ tứ phủ không hoàn toàn đồng nhất. Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam là một tín ngưỡng bản địa cùng với những ảnh hưởng ngoại lai từ đạo giáo, tín ngưỡng lấy việc tôn thờ Mẫu (Mẹ) làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo trữ và che chở cho con người. Tín ngưỡng mà ở đó đã được giới tính hoá mang khuôn hình của người Mẹ, là nơi mà ở đó người phụ nữ Việt Nam đã gửi gắm những ước vọng giải thoát của mình khỏi những thành kiến, ràng buộc của xã hội Nho giáo phong kiến.


Vào hồi …

Bài đăng mới nhất

Người thổi kèn đám ma

Sulfur

Khoáng sản kim loại

Sự dung hợp của Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Khoáng tướng học

Vai trò của giáo dục – đào tạo trong phát triển con người toàn diện ở Việt Nam hiện nay

A practical implementation of wireless sensor network based smart home system for smart grid integration

Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê

Hình tượng người lính trong tuyển tập thơ Màu hoa đỏ