Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Time and pressure dependent deformation of microcontact printed channels fabricated using self-assembled monolayers of alkanethiol on gold

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59633

In this work, the replication-based microcontact printing method has been presented to study the deformation effect of different printing times and printing pressures on the microcontact printed structures. Cost-effective microcontact printing channels of self-assembled monolayers of alkanethiol have been prepared on gold surface. The alkanethiol inking the polydimethylsiloxanes stamp effectively forms the self-assembled monolayers on the noble gold surface that protects the metal against etchant solution and thereby forms channel-like structures. To address the deformation issue, variations in the printing time in the range of 30 s–60 min and the printing pressure ranging from 840 to 4200 Pa have been studied. The estimation of differing the channel width and channel space with varying printing time and pressure shows the best resolution structures printed under minimal printing time at atmospheric pressure.

Bài đăng mới nhất

Đặc điểm sinh học và sinh thái học của loài Sơn – Toxicodendron succedanea (L.) Mold trồng tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

10 cơn bão lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử

Huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục của Việt Nam

Nghiên cứu phân loại tông Mua (Melastomeae Bartl.) thuộc họ Mua (Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam

Những cơ sở để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Recent advances in experimental basic research on graphene and graphene-based nanostructures

Văn hóa Thái và xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc ở Tây Bắc

The structured controllability radius of linear delay systems

Đá carbonat